วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ตึกระฟ้าในประเทศฝรั่งเศส

ตึกอาอิกซ์อา
ตึกอาอิกซ์อา (Tour AXA) เป็นตึกระฟ้าตั้งอยู่บนบริเวณลา เดฟองซ์ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ทางทิศตะวันตกของกรุงปารีส
ตึกดังกล่าวสร้างในปี พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า "ตึกอูเปเป" (Tour UAP) ก่อสร้างโดยบริษัทประกันชีวิตอูเอเป (UAP) โดยมีความสูง 159 เมตร (522 ฟุต) โดยมีลักษณะเป็นรูปดาวสามแฉก โดยแต่ละข้างจะมีมุม 120 องศา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิตแรกเริ่ม 3 บริษัทที่เป็นจุดเริ่มต้นของอูเอเป (UAP) ตึกอูเปเป (Tour UAP) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ตึกอาอิกซ์อา" (Tour AXA) เมื่อบริษัทประกันชีวิตอาอิกซ์อาซื้อบริษัทอูเอเปในปี พ.ศ. 2539
การปรับปรุงซ่อมแซมตึกครั้งใหญ่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยลักษณะรูปร่างภายนอกจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และจะมีการเพิ่มความสูงของตึกอีกด้วย โดยมีความสูงจากหลังคา 225 เมตร (738 ฟุต) และ 240 เมตร (787 ฟุต) จากยอดเสาอากาศ มีพื้นที่ใช้สอย 86,707 เมตร² (933,306 ฟุต²) และเมื่อการปรับปรุงของตึกเสร็จแล้ว จะทำให้ตึกอาอิกซ์อาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย[1]
อย่างไรก็ตาม การครองตำแหน่งตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสของตึกอาอิกซ์อาคงอยู่ได้ไม่นาน เพราะเมื่อตึกเชอเนอราลี (Tour Generali) ที่มีความสูง 318 เมตร และตึกฟาร์ (Tour Phare) สูง 300 เมตร ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตำแหน่งดังกล่าวจะไปตกอยู่กับทั้งสองตึกไปตามๆ กัน
ในนครนิวยอร์กมีตึกเอเอ็กซ์เอ (AXA Tower) ซึ่งสูง 229 เมตร(751 ฟุต) อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: