วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับขันที


รู้หรือไม่?

ผู้ประดิษฐ์กระดาษคนแรกของโลกเป็นขันที
ขันทีไช่หลุน รับราชการในสมัยราชวงศ์ฮั่น ประมาณปี ค.ศ.105 เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ที่เก่งกาจ เป็นผู้ค้นคิดผลิตกระดาษที่พวกเราใช้กันทุกวันนี้ได้เป็นคนแรกของโลก
อาชีพหมอที่ตอนให้ขันทีเป็นอาชีพสงวน
หมอที่มีอาชีพในการเป็นหมอตอนนั้นเป็นอาชีพสงวนเฉพาะตระกูลที่ได้ทำอาชีพนี้มาแต่ดั่งเดิมเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เปิดโรงตอนขึ้นมาใหม่ได้
จะเป็นขันทีได้ ต้องได้รับการรับรองก่อน
หน่วยงานในพระราชวังจะรับคนเข้าทำงานเป็นขันทีก็ต่อเมื่อมีใบรับรองเป็นหลักฐานว่า ได้รับการตอนมาจากแหล่งต่างๆ ที่มีใบอนุญาตเหล่านี้เท่านั้นหน้าที่หนึ่งของขันทีคือ การจัดนางสนมนางกำนัลถวายงาน
หลังพระกระยาหารเย็น เจ้ากรมขันทีจะจัดเตรียมแผ่นป้ายที่มีชื่อของนางสนมนางกำนัลสลักไว้อยู่ด้านหนึ่ง โดยจะมีชื่อทั้งหมด 20 ชื่อ วางไว้บนถาดทองคำ นำไปถวายให้พระราชาทรงพิจารณาหากพระราชาเลือกใครก็จะคว่ำป้ายนั้นลง จากนั้นเจ้ากรมขันทีจะนำป้ายชื่อสนมคนนั้นไปให้ขันทีห้องบรรทมที่จะมีหน้าที่นำนางนั้นเข้าไปส่ง เมื่อได้เวลา ขันทีก็จะจัดแจงเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของนางสนมออกจนหมด แล้วนำเสื้อคลุมที่ทำด้วยขนนกมาห่อร่างแล้วอุ้มนางไปถวายในห้องบรรทม หลังจากนั้นเจ้ากรมขันทีห้องบรรทมจะนั่งคุกเข่าก้มหน้า นั่งรอเวลาอยู่หน้าห้อง โดยจะร้องบอกเวลาพระราชาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าร้องบอกพระราชาแล้วไม่มีเสียงตอบ 3 ครั้ง ขันทีก็จะเข้าไปในห้องบรรทมแล้วอุ้มนางสนมคนนั้นออกมา เจ้ากรมขันทีจะกราบทูลถามว่า จะมีพระราชประสงค์ให้สนมนางนั้นมีครรภ์ได้หรือไม่ ถ้าทรงยินดีก็จะจดบันทึกวันเวลาไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่ก็จะหาทางป้องกันการตั้งครรภ์ต่อไป กระบวนการนี้ยังคงใช้มาจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง

ไม่มีความคิดเห็น: