วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คำว่าสวัสดีปีใหม่ 5 ประเทศ

ฝรั่งเศส

Bonne année

บอน นันเน่

จีน

Xin nian yu kuai / Xin Nian Kuai Le

ซิน เหนียน หยู ไคว่/ซิน เหนียน ไคว่ เลอ


ญี่ปุ่น

Akemashite Omedetou Gozaimasu

อะเคมาชิเตะ โอเมเดโตโกไซมัส


เกาหลี

Sehe Bokmanee Bateuseyo

เซ เฮ บก มา นี พา ดือ เซ โยเวียดนาม

Chuc mung nam moi

จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย

ไม่มีความคิดเห็น: