วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

เกร็ดความรู้?


ประเด็นที่สอดแทรกไว้ในเรื่องนี้คือ คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจมวลชนได้ โดยผ่านตัวละครหลักคือ ลีซาน ซึ่งต่อมาเมื่อเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คือ พระเจ้าจองโจ พระองค์ก็ได้ทรงปฏิรูปและทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศของพระองค์ด้วยความตั้งใจที่ว่า “ทรงอยากเป็นพระราชาที่ดีของประชาชนและทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น” ซึ่งได้มีคำพูดของตัวละครในตอนท้ายของเรื่องว่า ลีซาน :
I want to be a good king of them
ข้าอยากเป็นพระราชาที่ดีของพวกเขา
I want to make a better life for my people who sweat and toil in my land
ข้าอยากทำให้ประชาชนของข้าผู้มีชีวิตที่แร้งแค้นมีชีวิตที่ดีขึ้น
I want them to live happy lives without worry
ข้าอยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ปราศจากความกังวลใดๆ
I will make certain that their blood and sweat are not shed for naught
ข้าจะไม่ให้เลือดและหยาดเหงื่อของพวกเขาไร้ค่า
I will give them a world without corruption or lies
ข้าจะมอบโลกที่ปราศจากการทุจริตและการโป้ปดแก่พวกเขา
I will create a world that does not have hunger, discrimination, nor worry
ข้าจะสร้างโลกที่ไม่มีคนที่หิวโหย การแบ่งแยก หรือ ความกังวล
I want to give my people everything I can in my power
ข้าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเขาถ้าข้าให้ได้
I want them to have only what is the most precious, and the finest things in life
ข้าอยากให้พวกเขาได้มีสิ่งที่ดีที่สุด เยี่ยมที่สุดในชีวิตของพวกเขา

แทซู (องค์ครักษ์และพระสหายสนิทของพระเจ้าจองโจ) :
....ข้าอยากบอกว่าประชาชนของพระองค์จะสืบสานพระปณิธานของพระองค์ วันหนึ่งโลกจะรับรู้ความฝันของพระองค์และวันหนึ่งประชาชนของพระองค์จะมีชีวิตดังที่พระองค์ต้องการให้พวกเขาเป็น

ไม่มีความคิดเห็น: