วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เวนิส เมืองสุดโรแมนติกติดอันดับโลก
ราชินีแห่งอะเดรียติก เมืองที่มีคลองไว้แทนถนน เพราะทั่วทั้งเมืองเวนิสนั้นมีคลองมากถึง 180 คลองและมีเรือไว้แทนรถ ส่วนถนนก็มีไว้ให้คนเดินซะมากกว่า รถราในเวนิสแทบจะหมดความหมายไปเลย

เวนิสเป็นเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ในน้ำ และมีสะพานเชื่อมคลองถึง 450 สะพาน เป็นเมืองโรแมนติกที่คนทั่วโลกอยากมาสัมผัสสักครั้ง เป็นเมืองร้อยเกาะที่ไม่มีเงาะอร่อย แต่มีประติมากรรมอันงดงามเหนือคำบรรยาย คลองใหญ่ที่สุดที่ตัดผ่านกลางเมือง เรียกว่า Canal Grand มีโบส์สมัยกอธิกและบาร็อกถึง 90 โบสถ์ ด้วยกัน !

เวนิส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างหงอยเหงาดูอึมครึมซึมเซา เพราะฝนตกปรอยๆ เสมอ แต่ก็ให้อารมณ์โรแมนติกดีแท้

จตุรัสซานมาร์โก รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสีสันจับตา และเป็นสถานที่ๆโด่งดังที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง Palais des Doges หรือวังของท่านดยุกเจ้าเมืองเวนิส เมือง Murano ที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องแก้ว

เมือง Burano มีชื่อทางการผลิตผ้าลูกไม้ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาด หรือแวะชมภาพเขียนของจิตรกรชาวเวนิสที่ Gallerie Dell ที่พลาดไม่ได้ก็คือ ponte dei sospiri สะพานถอนใจ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวังของท่านดยุกฝั่งอิสรภาพ ไปยังคุกซึ่งเป็นสถานที่นักโทษจะสิ้นอิสรภาพ นักโทษมีโอกาสสั้นที่จะสัมผัสกับอิสรภาพครั้งสุดท้ายก่อนจะข้ามสะพานนี้ไปยังคุก ฉะนี้แลจึงต้องถอนใจ

ไม่มีความคิดเห็น: