วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

8 มหาลัยติดอันดับเอเซีย


เป็น การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยใช้มาตรฐานใน 5 ตัวชี้วัดโดยมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 8 มหาวิทยาลัยด้วยกัน


ลำดับที่ 1 ของไทย ม.มหิดล ที่ 30 ของเอเชีย

2 จุฬา ที่ 35 ของเอเชีย

3 มช ที่ 81 ของเอเชีย

4 มธ ที่ 85 ของเอเชีย

5 ม.เกษตร ที่ 108 ของเอเชีย

6 ม สงขลาฯ ที่ 109 ของเอเชีย

7 มข ที่ 113 ของเอเชีย

8 ม.บูรพา ที่ 151 ของเอเชีย

ไม่มีความคิดเห็น: