วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เปิดบัญชีที่เมืองนอก ง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปาก


การเปิดบัญชีธนาคารในออสเตรเลีย

ผู้ที่จะสามารถเปิดบัญชีได้นั่นจะต้องถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

- เงินสดในการฝากเงินครั้งแรกไม่ต่ำกว่า $ 100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ยกเว้นบางที่อาจไม่จำเป็นต้องฝาก เงินสดในครั้งแรกที่เปิดบัญชี)

- พาสปอร์ต

- จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถาบันที่น้องๆ ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
* ธนาคารที่มีผู้นิยมใช้มาก เช่น National Bank , Westpac Bank , Commonwealth Bank

การเปิดบัญชีธนาคารในอังกฤษ

โดยการเปิดบัญชีธนาคารในอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติมี 2 ประเภท คือ

1. สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอังกฤษน้อยกว่า 3 เดือน ใช้หลักฐานดังนี้

- พาสปอร์ต

- สมุดบัญชีธนาคารที่เคยเปิดในประเทศไทย

- statement รับรองสถานะทางการเงิน (ภาษาอังกฤษ)

-จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถาบันที่น้องๆ ศึกษาในประเทศอังกฤษ

-ใบสลิปเงินเดือน (ถ้าทำงานพาร์ทไทม์ด้วย)

2.สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอังกฤษนานมากกว่า 3 เดือนเอกสารที่ใช้เหมือนกันกับข้อ 1 เพิ่มใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านที่ออกโดยเจ้าของบ้าน

( การเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอังกฤษค่อนข้างจะยุ่งยากและเข้มงวดกว่าที่อื่น เพราะการมีบัญชีธนาคารในประเทศอังกฤษ มีความสำคัญเทียบเท่าราวกับมีบัตรประชาชน และสามารถทำธุรกรรมต่างชาติที่ประเทศอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษเลย )

* ธนาคารที่มีผู้นิยมใช้มาก เช่น Lloyds TSB , Natwest

ไม่มีความคิดเห็น: