วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประโยคบอกรักในภาษาอังกฤษ


I love being around you. And I wish it could be like this forever.
ฉันชอบอยู่ใกล้ๆ เธอ และอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป

I can't stop thinking about you when we're apart.
ฉันห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดถึงเธอไม่ได้เมื่อเราต้องไกลกัน

You light up my days. I want you to be by my side always.
เธอทำให้คืนวันของฉันสว่างสดใส ฉันอยากให้เธออยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลา

We share all the good and bad times together. I always cherish them and hope you feel the same.
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอด ฉันเฝ้าคิดถึงคืนวันเหล่านั้นเสมอและอยากให้เธอรู้สึกแบบนั้นเช่นกัน

I am comfortable being with you. You let me be myself. I think I have fallen for you.
ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเธอ เธอปล่อยให้ฉันได้เป็นตัวของตัวเอง ฉันคิดว่า ฉันหลงรักเธอเข้าแล้ว

I think I found my missing part in you. You complete me.
ฉันคิดว่าฉันได้พบส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตที่เธอ เธอมาช่วยเติมเต็มชีวิตฉัน

The thought of you brings a smile to my face.
คิดถึงเธอทีไร ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกที

Let's get it on!
เรามาเริ่มต้นกันเถอะ!

I'm blessed to have you in my life.
ฉันโชคดีเหลือเกินที่มีเธอในชีวิต

You're the best thing that ever happended to me.
เธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉัน

There's no one else I would ever want to be with. You're the one for me.
นอกจากเธอแล้ว ฉันไม่ต้องการใครอื่นอีก เธอคือคนที่ใช่สำหรับฉัน

I just know we were meant to be together.
ฉันรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่อกันและกัน


You are my reason for living. I want to spend the rest of my life with you.
เธอคือเหตุผลที่ฉันมีชีวิตอยู่ นับจากนี้ไปฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอ

Will you marry me and be mine forever?
เธอจะแต่งงานกับฉันและเป็นของฉันตลอดไปได้ไหม

If only I'd known. I feel the same way about you.
ทำไมฉันถึงไม่รู้มาก่อนนะ ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน

I think we could be happy together as well.
ฉันก็คิดว่าเราคงมีความสุขด้วยกันได้แน่

I owe you more than you could possibly know. You are always there for me.
ฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอมากกว่าที่เธอคิดซะอีก เธอคอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอ

You are the one who always walks in when the rest of the world walks out.
เธอคือคนเดียวที่เดินเข้ามาหาในยามที่คนโลกทั้งโลกตีจากฉัน

I am glad to have you as my best friend.
ฉันดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนรัก

All I am/I owe to you, Mom/Dad.
ที่หนู/ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณของพ่อ/แม่

Thank you for your love and rules for I am who I am because of you!
ขอบคุณสำหรับความรักและกฏระเบียบของพ่อ/แม่ ที่ทำให้หนู/ผม เป็นแบบทุกวันนี้ได้

I am lost without you. You are the best Mom/Dad.
ชีวิตหนู/ผม คงหลงทางแน่ถ้าไม่มีพ่อ/แม่ พ่อ/แม่เป็นพ่อ/แม่ ที่เยี่ยมที่สุดเลย

Thank you for your unconditional love, Mom/Dad. I love you.
ขอบคุณสำหรับความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพ่อ/แม่ หนู/ผมรักพ่อ/แม่

ไม่มีความคิดเห็น: