วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

6 ข้อ ของคนถนัดซ้ายคนถนัดขวามีมากกว่าซ้าย >> มีหลักฐานทางโบราณคดีบอกว่าคนถนัดทั้งซ้ายและขวามานานแล้ว แต่โดยส่วนใหญ่คนจะถนัดขวามากกว่าซ้าย ซึ่งมีความเชื่อในอดีตว่าการถนัดซ้ายถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติที่เลวร้าย แต่สำหรับพี่ปัดแล้วกลับคิดว่าคนที่เขียนหนังสือด้วยมือซ้ายเท่มาก เพราะเป็นสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก ต้องมีการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กจึงจะทำได้

ชาวจีนเชื่อว่าด้านซ้ายไม่ดี >> สาเหตุเป็นเพราะคำว่า “ซ้าย” ในภาษาจีนกลาง หมายถึง ไม่เหมาะสม , ไม่ถูกต้อง

มีคนถนัดซ้ายมากขึ้น >> ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสำรวจแล้วพบว่ามีคนถนัดซ้ายเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 1943-1952 มีร้อยละ 12 , ปี 1953-1962 มีร้อยละ 13 และในปี 1963-1972 มีร้อยละ 15.8 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในปัจจุบันนี้มีคนถนัดซ้ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ถูกบังคับอย่างหนัก >> ในศตวรรษที่ 18 และ 19 พ่อแม่ และครู จะบังคับให้เด็กที่ถนัดซ้ายเปลี่ยนไปถนัดขวา

ผู้หญิงแก่จะมีลูกถนัดซ้าย >> เพราะสถิติที่ได้มีการสำรวจพบว่าแนวโน้มผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุมากจะมีลูกที่ถนัดซ้ายมากขึ้น

สังคมปัจจุบันให้อิสระ >> ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้องมาถือได้ว่าเป็นสังคมเสรี ทำให้ผู้ที่ถนัดซ้ายได้รับอิสระมากขึ้น ไม่ถูกบีบบังคับให้ไปถนัดขวาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: