วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น


หลายคนอาจจะเขียนจดหมายหาเพื่อนที่เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จะแนะนำตัวยังไง จะพูดกับเขาเรื่องอะไร นึกไม่ค่อยออก วันนี้ ก็มีตัวอย่างมาให้ลองใช้แบบง่าย ๆ

เริ่มต้นด้วยการทักทาย ใช้

Bonjour/Salut เลือกเอา ใช้ได้ทั้งสองอัน
Ca va? Je m'appelle ....(ใส่ชื่อลงไป).... J'ai ........(อายุ) .... ans. Je suis étudiant(e) à l'école de ......(ชื่อโรงเรียน). J'habite à ......(ชื่อเมืองที่อาศัย) en Thailande. J'apprends le français depuis .......(จำนวนปีที่เรียนภาษาฝรั่งเศส).......... an (s). Il est difficile mais intéressant. J'aimerais aller en France à Paris (หรือเมืองอื่น) pour voir la Tour Eiffel, le Louvre, (หรือที่ท่องเที่ยวอื่น). J'ai vu ces sites à la télé. Ils sont beaux/magnifiques/superbes.

Est-ce que tu connais la Thailande? Mon pays a un climat chaud et humide. ประเทศฉันร้อนชื้น

เลือกว่าจะพูดเกี่ยวกับอากาศต่อว่าอย่างไร

Mais il fait assez beau pour l'instant แต่ตอนนี้อากาศค่อนข้างดี. / Il pleut beaucoup.ฝนตกมาก / Il fait très chaud en avril où on fe^te le nouvel an thai, le Songkran. อากาศร้อนตอนเมษา เดือนที่ฉลองวันสงกรานต์/

Si tu viens en Thailande, je vais te faire découvrir la culture วัฒนธรรม, la nourriture อาหาร, l'achitecture สถาปัตยกรรม, la vie traditionnelle ชีวิตพื้นบ้าน (อยากจะให้เขาดูอะไรเลือกเอาไปใช้)
J'espère que mon français est assez compréhensible pour toi. Merci d'avance de me répondre. J'attends ta lettre avec impatience. หวังว่าภาษาฝรั่งเศสฉันคงพออ่านออกได้นะ ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบจดหมาย ฉันจะรออย่างใจจดใจจ่อ

A+/A biento^t/Grosses bises

ลงชื่อคนเขียน

แค่นี้ก็ส่งได้แล้ว หาเพื่อนฝรั่งเศสไว้เยอะ ๆ จะได้ฝึกภาษา

ไม่มีความคิดเห็น: