วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชื่อภาษาเกาหลีแต่ละคนตั้งชื่อเกาหลี จากวันเดือนปีเกิด


ไม่มีความคิดเห็น: