วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทายนิสัยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ

มาทำแบทดสอบทายนิสัยกันแต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่นเพื่อนๆลองเลือก ข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?

(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ ,ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น


3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แ ล้วนำมาเรียงกัน


คำเฉลย :


ISTJ The Duty Fulfiller ' ผู้สำเร็จ '

- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP The Mechanic ' ช่างเครื่อง '

- เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา

- ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ The Nurturer ' ผู้ดูแล '

- เงียบ , ใจดี , มีสติ

มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP ?-> ?The Artist ?' ศิลปิน '

- เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร

- รักขอบสวยของงาม

- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง


INFJ The Protector ' ผ ู้ป้องกัน '

- ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว

- เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP The Idealist ' นักอุดมการณ์ '

- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ The Scientist ' นักวิทยาศาสตร์ '

- ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป

- ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP The Thinker ' นักคิด '

- ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน


ESTP The Doer ' ผู้กระทำ '

- เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

- เบื่อง่าย


ESTJ The Guardian ' ผู้พิทักษ์ '

- มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก, เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง


ESFP The Performer ' ผู้แสดง '

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงาม

ESFJ The Caregiver ' นั กใส่ใจ '

- มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ, มีความรับผิดชอบ

- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ ,กระตือรือร้น

- อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น


NFP The Inspirer ' ผู้มีแรงบันดาลใจ '
- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระENFJ The Giver ' ผู้ให้ '

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ


ENTP The Visionary ' ผู้มีวิสัยทัศน์ '

- มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง


ENTJ The Executive ' ผู้บริหาร '

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด , มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

ไม่มีความคิดเห็น: