วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

สูงได้ ใน ( 1 นาที )

1...ท่าแรกให้นั่งคุกเข่า


2...โน้มตัวไปที่ด้านหลัง


3..นอนราบและยกแขนขึ้นไปที่ด้านบนบริหารร่างกายในท่านี้จะช่วยให้กระดูกที่งอหรือคดไปตามเวลาของอายุ

ให้กลับมาอยู่ในแนวตรงได้อย่างน่าทึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: