วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

เด็กอังกฤษเกรด 10-11 เรียนอะไรกัน?

เด็กดีดอทคอม :: เด็กอังกฤษเกรด 10-11 เรียนอะไรกัน?; tags: gcse, ib,  High, SCHOOL, English, UK, หลักสูตร, เรียนต่อ, อังกฤษเด็กอังกฤษเกรด 10-11 เรียนอะไรกัน?การเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษนั้น ถ้าเป็นในระดับไฮสคูลก็จะแบ่งเป็นเกรด 9-13 ค่ะ (เกรด 1-8 คือระดับประถมศึกษา) โดยในเกรด 9 นั้น นักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเพื่อปูความรู้ให้แน่น เพื่อให้รู้ว่าตนเองถนัดวิชาอะไรหรือไม่ชอบวิชาไหน และพอขึ้นมาเรียนเกรด 10-11 หรือที่เรียกกันว่า GCSE (General Certificate of Secondary School) ก็ถึงเวลาที่จะเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจจริงๆ

GCSE (General Certificate of Secondary School) ??

หลักสูตร GCSE เกิดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 1983 โดย GCSE เป็นการเรียนวิชาต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานและความถนัดก่อนที่จะขึ้นไปสู่เกรด 12-13 โดยวิชาที่เรียนในหลักสูตร GCSE เกรด 10-11 นั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 7-10 วิชาจากหมวดต่างๆ เช่น

เด็กดีดอทคอม :: เด็กอังกฤษเกรด 10-11 เรียนอะไรกัน?; tags: gcse, ib,  High, SCHOOL, English, UK, หลักสูตร, เรียนต่อ, อังกฤษ

1. วิชาหลักที่ต้อง เรียน ได้แก่ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. ภาษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
- ภาษาทันสมัย เช่น แอฟริกัน อาราบิค เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน เปอร์เซียน รัสเซีย ตุรกี ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฮินดี กรีก โปลิช
โปรตุกีส เป็นต้น
- ภาษาคลาสสิค เช่น อาราบิคคลาสสิค กรีกโบราณ ฮิบรู ละติน
3. เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีและการออกแบบ เทคโนโลยีอาหาร ออกแบบเสื้อผ้า ระบบและการควบคุม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาในเด็ก การออกแบบกราฟฟิค เป็นต้น
4. มนุษยศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
5. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การดูแลสุขภาพและสังคม การเดินทางและการท่องเที่ยว สังคมวิทยา การโรงแรม กฎหมาย เป็นต้น
6. การแสดงออกทางศิลปะ เช่น ทัศนศิลป์ กราฟฟิค การถ่ายรูป การละคร การเต้น การแสดง ดนตรี เป็นต้น
7. อื่นๆ เช่น พละศึกษา สถิติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: