วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

อันดับประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุดในโลก
1. Japan 12,105 Stores

2.Taiwan 4,800 Stores

3.Thailand 4,778 Stores

4.South Korea 1,995 Stores

5.China (Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou & Macau) 1,440 Stores

6.Malaysia 1,013 Stores

7.Mexico 969 stores

8.United States 586 stores

9.Canada 462 stores

10.Singapore 435 stores

11.Australia 378 stores

12.Philippines 368 stores

13.Norway 183 stores

14.Denmark 131 stores

15.Sweden 96 stores

16.Beijing, China 65 Stores

ไม่มีความคิดเห็น: