วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

JAPAN

เรามาดูประวัติคร่าวๆของประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่าน้า

ญี่ปุ่น มีเนื้อที่กว่า 377,835 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 62 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น

ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่ง ถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ ใช้เงินสกุลเยน.

Japon compte plus de 377.835 zone de kilomètres carrés. N ° 62 est îles du monde, les petites îles du Japon comprend 3000 îles plus grande que la plus grande île est Koh Chu Fu Fu Chiokku Sur la base de poulet et de Dole, respectivement, la plupart des îles du Japon sont des îles montagneuses. Qui est l'un des volcans. Tels que les volcan Fuji. La plus haute montagne du pays, etc.

La population du Japon est plus que le n ° 10 dans le monde environ 128 millions d'capitale du Japon est de Tokyo, qui, si elles sont comprises dans la zone métropolitaine deviendra la plus grande ville du monde. La population vit à plus de 30 millions de Japonais sont des langues officielles. La monnaie de yens.

ไม่มีความคิดเห็น: