วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

ทดสอบ IQ ตัวเองกันเถอะ

ทดสอบ IQ ตัวเองกันเถอะ
ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีนะhttp://www.iqtest.dk/main.swf

ไม่มีความคิดเห็น: