วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลวิจัยระบุ อีก 10 ปีข้างหน้า ชนชั้นกลางจีนเพิ่มเป็น 700 ล้านคน

คนชั้นกลางในจีนนั้น หมายถึง ผู้ที่มีระดับรายได้ประมาณ 3,000-12,000 หยวนต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ร้อยละ 23 ของประชากรในประเทศ ส่วนใหญ่เติบโตมาจากชนชั้นล่าง อันเป็นผลจากการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าคนกลุ่มนี้จะเพิ่มเป็น 700 ล้านคน (ประชากรราวครึ่งหนึ่งของประเทศ)ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า (ภาพเอเยนซี)
เอเยนซี-บริษัทวิจัยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นนัล เผยรายงานผลวิจัยระบุ ว่าปี 2563 หรืออีกสิบปีข้างหน้า จีนจะมีประชาชนระดับชนชั้นกลาง มากเป็น 700 ล้านคน โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 80,000-120,000 หยวน ต่อปี

ทั้งนี้ ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ประชาชนจีนจำนวนมากได้เขยิบฐานะอยู่ในระดับชนชั้นกลาง ตัวเลขจากสื่อมวลชนจีนพบว่า ปัจจุบัน จีนมีชนชั้นกลางประมาณร้อยละ 23% และสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงปี 2563 ซึ่งเทียบได้ว่าชาวจีนเกือบ ร้อยละ 50 จะเป็นชนชั้นกลาง ในเวลานั้นซึ่งคาดการณ์ว่าจีนจะมีประชากรทั้งประเทศ 1,450 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น: