วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาโลกแตก ฟันธง! "ไก่เกิดก่อนไข่!" แน่นอน

เป็นปัญหาโลกแตกมานานว่าตกลงไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่ ที่ไม่น่าเชื่อคือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันหาคำตอบให้เรื่องนี้ได้แล้ว!

ไก่เกิดก่อนไข่

ดร.โคลิน ฟรีแมน นักวิจัยจากมหาวิทยา ลัยเชฟฟิลด์ ภาควิชาวัสดุทางวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขยายภาพโครงสร้างของ เปลือกไข่ พร้อมทำตารางวิเคราะห์วิวัฒนาการและนำไปหาปัจจัยการพัฒนา พบว่า มีเพียงโปรตีนโอซี-สิบเจ็ด (OC-17) ที่อยู่ในมดลูกของแม่ไก่ที่เร่งเปลือกไข่ให้พัฒนาตัวเองหนาขึ้น หากไม่มีโปรตีนชนิดนี้แล้วเปลือกไข่จะบางเฉียบและไม่สามารถรักษาตัวอ่อนของลูกเจี๊ยบภายในไว้ได้

นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่า ไม่มีทางที่ลูกเจี๊ยบตัวใดจะเกิดขึ้นได้หากไม่อาศัยอยู่ในท้องแม่ไก่มาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: