วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

“กรุณามีมารยาทหน่อย” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่า มารยาท แปลว่า manners


เป็นคำนามพหูพจน์ที่ไม่ควรละทิ้งตัว s ตอนท้าย เช่น


Your manners are appalling. (มารยาทคุณแย่ที่สุดเลย)
She has very good manners. (เธอเป็นคนที่มารยาทดีมาก)
คนที่มารยาทดีก็เรียกว่า well-mannered เช่น
My mother taught me to be well-mannered in front of adults. (คุณแม่สอนผมให้เป็นคนมารยาทดีต่อผู้ใหญ่)


และในทางตรงกันข้าม มารยาทไม่ดีใช้ bad-mannered เช่น


Stop arguing! You’re such a bad-mannered boy! (หยุดเถียงเสียที น้องเป็นเด็กมารยาทไม่ดีเลย)


แต่ถ้าหันกลับไปที่คำถามเดิมคือ จะพูดว่าอะไรเมื่ออยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่า กรุณามีมารยาทหน่อย คงต้องใช้ สำนวน ว่าRemember your manners.
แต่ถ้าต้องการแรงกว่านี้อีก คุณทำใบหน้าไม่พอใจ ดุ ๆ หน่อย และก็บอกว่า
Have some manners!

ไม่มีความคิดเห็น: