วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศัพท์ภาษาจีนน่ารู้


我爱你!
wŏ ài nĭ!
ฉันรักคุณ
I love you!


我明白了。
wŏ míngbái le.
หว่อ หมิง ป๋าย เลอ
ฉันเข้าใจแล้ว
I see.


我不干了!
wŏ bú gàn le.
หว่อ ปู๋ กั่น เลอ
ฉันไม่ทำแล้ว
I quit!


不行!
bù xíng!
ปู้ สิง
ไม่ได้ /ไม่มีทาง
No way!


等一等。
děng yì děng.
เติ่ง อี้ เติ่ง
รอสักครู่
Hold on.


你能做到!
nĭ néng zuò dào!
หนี่ เหนิง จั้ว เต้า
คุณสามารถทำได้
You can make it!


我不是故意的。
wŏ bú shì gù yì de.
หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้ เตอ
ฉันไม่ได้เจตนา / ฉันไม่ได้ตั้งใจ
I don't mean it.


祝贺你!
zhù hè nĭ!
จู้ เฮ้อ หนี่
ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย
Congratulations!


你在开玩笑吧!
nĭ zài kāi wán xiào ba!
หนี่ จ้าย คาย หวาน เสี้ยว ป่ะ
คุณกำลังล้อเล่นอยู่ล่ะซิ
Are you kidding?


简直太棒了!
jiăn zhí tài bàng le !
เจี่ยน จื๋อ ไท้ ป้าง เลอ
สุดยอดไปเลย
Just wonderful!ไม่มีความคิดเห็น: