วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเรียงประโยคใน ภาษาจีน


หลายต่อหลายครั้งที่ผู้เริ่มเรียนภาษาจีน มักจะสับสนกับวิธีการเรียงประโยค เพราะการเรียงประโยคในภาษาจีนนั้นมีทั้งเหมือน และต่างจากภาษาไทย แต่เพื่อไม่ให้เป็นการยากจนเกินไปจึงขอยกตัวอย่างเพียงไม่กี่ประโยค เช่น


ประโยคที่เรียงเหมือนภาษาไทย


你要吃什么(nǐyàochīshénme)?คุณจะกินอะไร

我要吃饺子(wǒyàochījiǎozi)。ฉันจะกินเกี๊ยว


โครงสร้างการเรียงประโยค ภาษาจีน ที่ต่างกับไทย


你在哪儿学习汉语?(nǐzàinǎerxuéxíhànyǔ) คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน

我在北京学习汉语。(wǒzàiběijīngxuéxíhànyǔ) ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง


โครงสร้างภาษาจีน = ใคร + ที่ไหน + ทำอะไร

ส่วนถ้าเป็นภาษาไทย = ใคร + ทำอะไร + ที่ไหน


你跟谁去北京?(nǐgēnshuíqù) คุณไปปักกิ่งกับใคร

我跟朋友去(wǒgēnpéngyǒuqù)。ฉันไปกับเพื่อน


โครงสร้างภาษาจีน = ใคร + กับใคร + ทำอะไร

ส่วนถ้าเป็นภาษาไทย = ใคร + ทำอะไร + กับใคร


ขอให้เพื่อนๆ ลองหมั่นสังเกตประโยคอื่นๆ ที่เพื่อนๆ เคยเจอ หรือเรียนมาดู เพื่อคราวหน้าจะได้ใช้ได้อย่างไม่สับสน สำหรับเรื่องการเรียงประโยคในภาษาจีน ยังมีมากกว่านี้ แต่วันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: