วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อยากอายุยืนแนะเลือกเมียเรียนสูง


ผู้หญิงมีการศึกษามีแนวโน้มดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างดี ส่งผลต่ออายุขัยเฉลี่ยของสามีทางอ้อม
เอจนซี– นักวิจัยสวีเดนแนะผู้ชายที่อยากอายุยืน แต่งงานกับผู้หญิงมีการศึกษา ขณะที่ระดับชั้นทางสังคมของสามีที่อิงกับหน้าที่การงานมีอิทธิพลสำคัญต่อ ความอยู่รอดของภรรยามากกว่าสถานะการทำงานของตัวผู้หญิงเอง

โรเบิร์ต อิริกสัน และเจนนี ทอร์แซนเดอร์ นักวิจัยจากสถาบันเพื่อการวิจัยทางสังคมของสวีเดนในสต็อกโฮล์ม พบว่าระดับการศึกษาของภรรยามีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตของสามีใน ช่วงทศวรรษถัดไปมากกว่าระดับการศึกษาของผู้ชายเอง

“ปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องในบ้าน ดังนั้นการศึกษาของผู้หญิงจึงมีความสำคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัว เช่น ในแง่ของพฤติกรรมการกิน มากกว่าระดับการศึกษาของผู้ชาย

“เราคิดว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการหาข้อมูล เพื่อส่งเสริมสุขภาพซึ่งมีอยู่มากมายในสื่อ ข้อมูลบางอย่างก็สำคัญแต่บางอย่างก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด”

อิริกสันเสริมว่า เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้ชีวิตคู่ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อน วัย และผลการศึกษาล่าสุดขยายผลว่า การเลือกคู่ชีวิตอาจเป็นส่วนสำคัญของสมการนี้ เนื่องจากสถานะทางสังคมของคู่ครองส่งผลในหลายมิติ กล่าวคือการศึกษา รายได้ และอาชีพล้วนมีอิทธิพลไปกันคนละอย่าง

การศึกษาชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ในเจอร์นัล ออฟ เอพิเดมิโอโลจี้ แอนด์ คอมมิวนิตี้ เฮลท์ วิเคราะห์จากข้อมูลสำมะโนประชากรปี 1990 ครอบคลุมชาย-หญิงมีงานทำกว่า 1.5 ล้านคน อายุระหว่าง 30-59 ปี ที่อยู่กินกับคู่ครอง รวมถึงข้อมูลการเสียชีวิตระหว่างปี 1991-2003

สิ่งที่เป็นไปตามคาดดือ อัตราการเสียชีวิตของทั้งชาย-หญิงสูงขึ้นในกลุ่มผู้มีการศึกษาต่ำและผู้มี รายได้น้อย ขณะที่สถานะทางสังคมและอาชีพการงานระดับล่างเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเสีย ชีวิตที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ชายที่เรียนจบแค่ชั้นประถมมีแนวโน้มเสียชีวิตระหว่างระยะติดตามผลสูง กว่าผู้ชายที่จบมหาวิทยาลัย 1.1 เท่า

ทว่า ระดับการศึกษาของคู่ครองมีอิทธิพลมากกว่าระดับการศึกษาของตัวผู้ชายเอง กล่าวคือผู้ชายที่อยู่กินกับผู้หญิงที่เรียนจบชั้นประถมมีแนวโน้มเสียชีวิต มากกว่าผู้ชายที่อยู่กินกับผู้หญิงที่เรียนจบปริญญาถึง 1.25 เท่า

ขณะเดียวกัน แม้ระดับชั้นด้านการงานของผู้หญิงมีผลต่อความเสี่ยงเสียชีวิตของตนเองน้อย มาก แต่ผู้หญิงที่แต่งงานกับแรงงานระดับล่างที่ไม่มีฝีมือมีความเสี่ยงเสียชีวิต มากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่ทำงานนั่งโต๊ะ 1.25 เท่า

ไม่มีความคิดเห็น: