วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Top 10 University in Asia 2009


1 University of HONG KONG Hong Kong
2 The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
3 University of TOKYO Japan
4 HONG KONG University of Science and Tech... Hong Kong
5 KYOTO University Japan
6 OSAKA University Japan
7 KAIST - Korea Advanced Institute of Scie... Korea, South
8 SEOUL National University Korea, South
9 TOKYO Institute of Technology Japan
10= National University of Singapore (NUS) Singapore
10= PEKING University China

ส่วนอันดับของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีดังนี้

30= MAHIDOL University Thailand
35 CHULALONGKORN University Thailand
81 CHIANG MAI University Thailand
85 THAMMASAT University Thailand
108 KASETSART University Thailand
109 PRINCE OF SONGKLA University Thailand
113 KHON KAEN University Thailand
151= BURAPHA University Thailand

ไม่มีความคิดเห็น: