วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เรื่องเล่าหนุกๆเรื่องเล่าหนุกๆ

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพอเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ก็มีประเพณีว่า จะต้องไปอเมริกา ไปสวัสดี แนะนําตัวเองกับประธานาธิบดีอเมริกา แล้วก็กล่าวปราศรัยอะไรเล็กๆ น้อยๆ เป็นภาษาอังกฤษ
เรื่องมีอยู่ว่า มีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนหนึ่ง พอได้เป็นนายกคนใหม่ของประเทศญี่ปุ่น เขาก็เหมือนกับทุกคน เดินทางไปอเมริกาแล้วก็ กล่าวปราศรัยด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่เขากำลังปราศรัยอยู่นั้น

นักข่าวอเมริกา A: ภาษาญี่ปุ่นฟังดูคล้ายภาษาอังกฤษจัง
นักข่าวอเมริกา B: อืม ใกล้เคียงมาก
(ทั้งสองคนหารู้ไม่ว่านายกญี่ปุ่นกําลังพูดภาษาอังกฤษอยู่)

อีกเรื่อง

มีการประชุมที่โอกินาว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้

นายกญี่ปุ่น: How are you?
ประธานาธิบดีอเมริกา: Fine,thank you, and you?
นายกญี่ปุ่น: Me, too.

วันต่อมา นายกญี่ปุ่นเดินเข้าไปทักทายประธานาธิบดีอเมริกาตามสคริปเดิม แต่ดันพูดผิด

นายกญี่ปุ่น: Who are you?

ประธานาธิบดีอเมริกาคิดว่าเป็นมุขตลกของนายกญี่ปุ่นก็เลยตอบไปว่า

ประธานาธิบดีอเมริกา: I am Hilary’s husband.
นายกญี่ปุ่น: Me,too.
ประธานาธิบดีอเมริกา: ???

ไม่มีความคิดเห็น: