วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ACCEPTING THANKS


การกลาวคำขอบคุณเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ สำนวนที่ใช้กันมาก คือ

Thank you. ขอบคุณ
(แธ้งค์กิ้ว)

Thank you very much. ขอบคุณมาก
(แธ้งค์กิ้ว เวรี่ มัช)

Thank you so much. ขอบคุณมาก
(แธ้งค์กิ้ว โซ มัช)

Thanks. ขอบคุณ
(แธ้งค์ส)

Thanks a lot. ขอบคุณมาก
(แธ้งค์ส อะ ลอต)

Many thanks. ขอบคุณมาก
(เมนี่ แธ้งค์)

Thanks so much. ขอบคุณมาก
(แธ้งค์ส โว มัช)

Thanks for your help. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
(แธ้งค์ส ฟอร์ ยัวร์ เฮ่วพ์)

Thanks for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
(แธ้งค์ ฟอร์ เอฟวีติง)

It’s very kind of you. คุณใจดีกับฉันมาก
(อิทส เวรี่ คายด์ ออฟ ยู)

It’s very nice of you. คุณช่างดีกับฉันมาก
(อิทส เวรี่ ไนส์ ออฟ ยู)

I appreciate it very much. ฉันซาบซึ้งใจมาก
(ไอ แอพพริชิเอท อิท เวรี่ มัช)

I’m very grateful. ฉันรู้สึกซาบซึ้งมาก
(แอม เวรี่ เกรทฟูล)

I can never thank enough. ไม่รู้จะชอบคุณอย่างไรดี
(ไอ แคน เนเวอร์ แธ้งค์ อีนาฟ)

การตอบรับคำขอบคุณเป็นมารยาทอันดี ควรใช้สำนวน ดังนี้

It’s my pleasure. ด้วยความยินดี
(อิทส มาย เพลสเชอร์)

You’re welcome. ยินดี
(ยัวร์ เวลคั่ม)

Not at all. ไม่เป็นไร
(นอทท์ แอท ออล)

Don’t mention it. ไม่เป็นไร
(ด๊นท์ เมนชั่น อิท)

ไม่มีความคิดเห็น: