วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของคำว่ากอดในหลายๆมุมมอง

เคยสังเกตไหม... เวลาคุณ * " กอด " * ใคร คุณมักซบไปทางด้านซ้ายของอีกฝ่าย อาจเป็นเพราะนั่นคือตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจ หากคุณ * " กอด "* เขาไว้นานเพียงพอ จังหวะก ารเต้นของหัวใจ 2 ดวง ก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะเดียวกัน ในที่สุด


*" กอด "* คือเสื้อกันหนาวที่มีหัวใจ ? *Hugging* is a jacket which has a heart.


*" กอด "* คือ การแสดงความเป็นเจ้าของที่น่ารัก ? *Hugging* is a cute expression between lovers.

*" กอด "* คือ การได้ให้และการได้รับพร้อม ๆ กัน ? *Hugging* is at the same time, the giving and receiving.

*" กอด "* ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก ? *Hugg ing* displays that we are not alone in the planet.

ภาษาพูดแทนความรู้สึกได้ดี แต่สำหรับบางเวลา*" กอด "* อาจเป็นตัวช่วยที่ดีกว่า ? Speaking is the good way of feeling communication but sometime *?hug?* might be a better assistance.

*" กอด "* ช่วยสลายทิฐิบางอย่างในใจเรา ? *?Hugging?* disintegrates some conviction in our minds

*" กอด "* คือ ทางสายกลางของการแสดงออกซึ่งความรัก ? *Hugging* is a mind average of expression.
วันนี้คุณกอดใครแล้วหรือยัง ?

ไม่มีความคิดเห็น: