วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อังกฤษวันละนิด: double negative


ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษฉบับภาษาพูดนะคะ อาจจะไม่มีในบทเรียน บ่อยครั้ง เราได้ยินประโยคภาษาอังกฤษจากในเพลง หรือ ภาษาพูดในหนัง ที่บางทีมีการใช้ negative ซ้อนกันสองคำในประโยคเดียว เราก็ควรจะอย่างน้อยทำความเข้าใจไว้ ว่ามันหมายความว่าอย่างไร เช่น

He ain't got no money.

I ain't no holla back girl.

ถ้าเรายึดตามหลักไวยากรณ์ทั่วไป ain't มันก็คือภาษาพูดของ "am not" รวมถึง "is not", "are not", "has not", or "have not" ซึ่งก็คือ ไม่เป็น ไม่อยู่ ไม่คือ ไม่มี นั่นเอง สรุปว่าก็คือ ปฏิเสธ เช่น

You ain't the first ก็คือ You are not the first. เธอไม่ใช่คนแรก

You ain't gonna need it. ก็คือ You aren't gonna need it ซึ่งก็คือ You are not going to need it. เธอ (จะ) ไม่ต้องการมันหรอก ก็คือการปฏิเสธ นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: