วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความหมายธงชาติเกาหลีธงชาติเกาหลีใต้ 태극기 - แทกึกกี ธง ผืนนี้นำมาเป็นสัญญลักษณ์ของชาติครั้งแรกเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2325 เมื่อคราวที่ข้าราชการกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและต้องการแสดงความ เป็นเอกราชของเกาหลี คำว่า 태극- แทกึก ก็หมายถึงวงกลม 2 สีตรงกลางผืนธงชาติ สีแดง หมายถึง หยิน ส่วนสีน้ำเงิน คือ หยาง เป็นสัญลักษณ์ ที่ใช้แทนจักรวาล หรือ เป็นตัวแทนพลังของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่ให้ความสมดุลแบบตรงกันข้าม แต่กลมกลืนประสานสอดคล้องอย่างสมบูรณ์สัญลักษณ์ 3 ขีด มี 4 รูป ที่ล้อมรอบอยู่มีความหมายดังนี้

หมายถึง สวรรค์ ฤดูใบไม้ผลิ ทิศตะวันออก ความบริสุทธิ์ แทนน้ำ

หมายถึง โลก ฤดูร้อน ทิศตะวันตก ความยุติธรรม แทนลม


หมายถึง พระอาทิตย์ ฤดูใบไม้ร่วง ทิศใต้ ความเอื้อเฟื้อ แทนไฟหมายถึง พระจันทร์ ฤดูหนาว ทิศเหนือ ความรอบรู้ แทนดิน ส่วนพื้นธงสีขาว เป็นตัวแทนของ ความสะอาดบริสุทธิ์ของประชาชนและนำใจที่รักสงบ


ฮันยองฮาเซโย ^^

ไม่มีความคิดเห็น: