วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เนื้อเพลง : Way Back into Love


Way Back into Love - ศิลปิน : เฮลลีย์ เบอร์เน็ท

I've been living with a shadow overhead
ฉันอาศัยอยู่กับเงา

I've been sleeping with a cloud above my bed
ฉันหลับไปพร้อมกับปัญหาที่ลอยอยู่บนเตียงของฉัน

I've been lonely for so long
ฉันอาศัยอย่างเดียวดายมานานเกินไปแล้ว

Trapped in the past, I just can't seem to move on
อยู่ติดกับอดีต ดูเหมือนว่า ฉันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายมันไปได้

I've been hiding all my hopes and dreams away
ฉันซ่อนความหวังและความฝันทุกๆอย่างให้หมดไป

Just in case I ever need em again someday
ในกรณีนี้ บางวัน ฉันต้องการพวกมันอีกครั้ง

I've been setting aside time
ฉันตั้งเวลาสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว

To clear a little space in the corners of my mind
เพื่อที่จะเคลียร์พื่นที่เล็กๆในเสี้ยวหัวใจของฉัน

All I want to do is find a way back into love
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือหาทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

I can't make it through without a way back into love
ฉันไม่สามารถทำมันได้ เมื่อปราศจากทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

Oh oh oh
โอ โอ โอ้

I've been watching but the stars refuse to shine
ฉันนั่งเฝ้ามองดูแต่พวกดวงดาวก็ไม่ส่องแสงซักที

I've been searching but I just don't see the signs
ฉันค้นหาแต่ฉันก็มองไม่เห็นร่องรอยอะไรเลย

I know that it's out there
ฉันรู้ มันหายไปจากที่นี่แล้ว

There's got to be something for my soul somewhere
มันจะมีอะไรซักอย่างเกิดขึ้นสำหรับจิตวิญญาณของฉัน

I've been looking for someone to shed some light
ฉันมองหาใครบางคนที่จะให้แสงสว่างกับฉัน

Not somebody just to get me through the night
ไม่ใช่ใครบางคนที่แค่พาฉันผ่านคืนหนึ่งๆไป

I could use some direction
คนที่ฉันสามารถใช้คำสั่งบางอย่างได้

And I'm open to your suggestions
และฉันจะเปิดรับข้อเสนอของคนนั้น

All I want to do is find a way back into love
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือหาทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

I can't make it through without a way back into love
ฉันไม่สามารถทำมันได้ เมื่อปราศจากทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

And if I open my heart again
และถ้าฉันเปิดใจอีกครั้ง

I guess I'm hoping you'll be there for me in the end
ฉันคิดว่า ฉันหว้งว่าคุณจะอยู่ที่นั่นสำหรับฉันในที่สุด

oh, oh, oh, oh, oh
โอ โอ โอ โอ โอ โอ้

There are moments when I don't know if it's real
นั่นคือชั่วขณะที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงรึเปล่า

Or if anybody feels the way I feel
หรือทุกๆคนก็รู้สึกเหมือนฉัน

I need inspiration
ฉันต้องการแรงบันดาลใจ

Not just another negotiation
ไม่ใช่แค่การเจรจาต่อรอง

All I want to do is find a way back into love
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือหาทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

I can't make it through without a way back into love
ฉันไม่สามารถทำมันได้ เมื่อปราศจากทางที่จะเข้าไปในหัวใจให้ย้อนกลับมา

And if I open my heart to you
และถ้าฉันเปิดใจสำหรับคุณ

I'm hoping you'll show me what to do
ฉันหวังว่า คุณจะแสดงให้ฉันเห็นว่าควรทำยังไง

And if you help me to start again
และถ้าคุณช่วยฉันในเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

You know that I'll be there for you in the end
ในที่สุด คุณก็จะรู้ว่าฉันอยู่ที่นั่นสำหรับคุณ

oh, oh, oh, oh, oh
โอ โอ โอ โอ โอ้

ไม่มีความคิดเห็น: