วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของสุกี้ยากี้..
ที่มาของสุกี้ยากี้นั้นมาจากคำว่า suki (ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า เสียม) และ yaki
(ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ย่าง) ซึ่งครั้งหนึ่งชาวนาผู้ต่ำต้อยได้นำเสียมมาทำความสะอาด
เพื่อ ย่างเนื้อให้ชายสูงศักดิ์ผู้มาเยือนนั่นเอง
ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานสุกี้ยากี้กันในช่วงฤดูหนาว และ ช่วงวันฉลองสิ้นปี
เสน่ห์ของสุกี้ยากี้ไม่ได้มีเพียงรสชาติอร่อย เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสนุกในการนั่งล้อมวง
กินอย่างสามัคคี ทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการกินสุกี้ยากี้เป็นอย่างมาก และไม่เพียงแต่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่ชื่นชอบอาหารประเภทนี้
แต่หลังจากญี่ปุ่นเปิดประเทศในช่วง ปี ค.ศ. 1890 สุกี้ยากี้ก็เป็น อาหารที่ได้รับ
ความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น: