วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดอกเหมย

ดอกเหมยได้รับสมญานามว่าเป็นยอดแห่งความหอมของมวลดอกไม้นานาชนิดในฤดูหนาว ดอกไม้อื่นๆ จะร่วงโรยและเหี่ยวเฉา จะมีเพียงดอกเหมยเท่านั้นที่ยังคงความงามและสดชื่นอยู่จนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ (ต้นฤดูใบไม้ผลิก็ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์)

ดอกเหมยซึ่งมีกลีบดอกขาวดุจหิมะ ก้านเขียวเหมือนหยกจึงเป็นสัญลักษณ์การมาของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งนำความสุขสดชื่นกลับมาอีกครั้ง ทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งตรุษจีนและสัญลักษณ์ของความสุข

ในภาพสิริมงคลถ้าดอกเหมยคู่กับไม้ไผ่ หมายถึง หญิงคู่กับชาย หากเป็นดอกเหมย กิ่งไผ่และใบสน จะหมายถึงมิตรภาพและความยั่งยืน

เรื่องราวตำนานรัก ภาพเขียน และการแสดงต่างๆ ที่ตัวละครหลายชีวิตเกี่ยวข้องกับดอกเหมยจึงมีมาก โดยใช้ดอกเหมยเป็นสื่อของความรัก เป็นที่มาของชื่อหนังและละครต่างๆ

ดอกเหมยเป็นดอกไม้ชนิดเดียว
ที่สามารถบานสู้หิมะในฤดูหนาว
ไม่บานแข่งกับดอกไม้อื่นที่มักจะบานในฤดูร้อน

จึงเปรียบเสมือนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน สงบเสงี่ยม ไม่อวดตัว

2547

ดอกเหมย 梅花

ชอบดอกเหมยจังไม่น่า่เชื่อว่าดอกเหมยก็มีความหมายดีและลึกซึ้งอย่างนี้ แถมยังมีดอกที่สวยงามชื่อก็เพราะ


ไม่มีความคิดเห็น: