วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Father's Day.

ประวัติ ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติประวัติความเป็นมา วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบ แทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่อง....

สัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ
ดอกพุทธรักษา
ดอกประจำวันพ่อ

ดอกพุทธรักษา
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงมีพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

LONG LIVE THE KING

รักในหลวง

รักพ่อ


ไม่มีความคิดเห็น: