วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชี้เด็กชอบออกกำลังกายไอคิวสูงกว่า

วัยรุ่นชายที่ชอบออกกำลังกายมีแนวโน้มฉลาดเฉลียวกว่าเด็กวัยเดียวกันที่วันๆ เอาแต่นั่งๆ นอนๆ
เอเจนซี – ผลศึกษาจากสวีเดนระบุวัยรุ่นชายที่ชอบเล่นกีฬาฉลาดกว่าเพื่อนวัยเดียวกันที่นิยมฆ่าเวลาด้วยการนั่งๆ นอนๆ

นักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ทำการศึกษาว่าความแข็งแรงของร่างกายหรือหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกับพลังสมองและสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตหรือไม่

ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์รายงานการศึกษาสภาพร่างกายและสติปัญญาผู้ชายสวีเดน 1.2 ล้านคนที่เกิดระหว่างปี 1950-1976 ในช่วงที่รายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ 18 ปี

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินอิทธิพลทางพันธุกรรมและครอบครัว โดยพิจารณาผลการเรียนของพี่ชายหรือน้องชายและคู่แฝด ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับความสำเร็จในช่วงวัยกลางคน ซึ่งรวมถึงความสำเร็จด้านการศึกษาและหน้าที่การทำงาน

งานวิจัยที่นำโดยดร. เอช. จอร์จ คูห์น พบความเชื่อมโยงชัดเจนระหว่างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจกับความ เฉลียวฉลาด แต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับระดับสติปัญญาแต่ อย่างใด

รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารโปรซีดดิงส์ ออฟ เดอะ เนชันแนล อะคาเดมี ออฟ ไซนส์ ยังระบุว่าการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างคู่แฝดเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำ ให้นักวิจัยเชื่อว่าพันธุกรรม ภูมิหลังทางสังคมละครอบครัวไม่มีเหตุผลในเรื่องนี้

คูห์นอธิบายว่าในบรรดากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยคู่แฝดนับพันคน พบว่าคนที่แข็งแรงกว่ามักมีระดับไอคิวสูงกว่า
นักวิจัยเชื่อว่าการศึกษานี้มีนัยสำคัญสำหรับการศึกษาของวัยรุ่น กล่าวคือการเพิ่มเวลาเรียนพละศึกษาในโรงเรียนไม่ได้เพียงช่วยเปลี่ยนแปลงรูป แบบการใช้ชีวิตที่หนักไปทางนั่งๆ นอนๆ ของเด็ก แต่ยังช่วยส่งเสริมสติปัญญาและผลการเรียนด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิจัยยอมรับว่ายังไม่รู้ชัดเจนว่าเด็กผู้ชายที่ทำกิจกรรมทางร่างกาย มากกว่าฉลาดกว่า หรือเป็นเพราะเด็กที่ฉลาดกว่าชอบออกกำลังกายมากกว่ากันแน่ จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้ นอกจากนั้น ยังไม่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่ารูปแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงเช่น กัน เนื่องจากผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเหมือนกับผู้ชาย ดังนั้น การออกกำลังกายจึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจของผู้หญิง เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น: