วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

10 ประโยคที่จะทำให้ "รักครู" มากขึ้น


เด็กดีดอทคอม :: 10 ประโยคที่จะทำให้ "รักครู" มากขึ้น; tags: วันครู, 16 มกราคม, ครู, อาจารย์, โรงเรียน, ภาษา


A good teacher is like a candle , it consumes itself to light the way for others.
ครูที่ดีเปรียบเหมือนเทียนที่ยอมเผาผลาญตัวเองเพื่อให้แสงสว่างทางแก่ผู้อื่น

The mediocre teacher tells. The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
( โดย William Arthur Ward )
ครูทั่วไปจะบอก ครูที่ดีจะอธิบาย ครูที่ดีกว่าจะสาธิตให้ดู ครูที่ยิ่งใหญ่จะให้แรงบันดาลใจ

A teacher's purpose is not to create students in his own image,
but to develop students who can create their own image.
เป้าหมายของครูไม่ใช่สอนนักเรียนในแบบฉบับของตนเอง
แต่เพื่อสร้างนักเรียนที่สามารถสร้างแบบฉบับของตนเองได้


What the teacher is, is more important than
what he teaches. (โดย Karl Menningervv )
ความเป็นครูสำคัญกว่าสิ่งที่ครูสอน

Teaching is the profession that teaches all the
other professions.
ครูคืออาชีพที่สอนทุกๆ อาชีพ

The best teachers teach from the heart,
not from the book.
ครูที่ดีสอนจากหัวใจ ไม่ใช่สอนจากหนังสือ

A teacher affects eternity; he can never tell
where his influence stops.
( โดย Henry Brooks Adams )
ความเป็นครูจะเป็นไปตลอด ไม่สามารถบอกได้ว่าจะสิ้นสุด
เมื่อไหร่

Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society
because their professional efforts affect the fate of the earth.
( โดย Helen Caldicott )
ฉันเชื่อว่าครูคือสมาชิกที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดและสำคัญที่สุดในสังคม
เพราะความวิชาชีพของครูส่งผลต่อชะตากรรมของโลก

Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.
ได้ครูที่ยอดเยี่ยมมาสอนเพียงวันเดียว มีค่ากว่าขยันหนึ่งพันวัน

Those who educate children well are more to be honored than parents,
for these only gave life, those the art of living well. ( โดย Aristotle )
คนที่ให้การศึกษาแก่เด็กได้เป็นอย่างดีนับว่ามีเกียรติมากกว่าพ่อแม่ผู้ให้ชีวิต(ที่ไม่สอนอะไรเลย)
เพราะพวกเขาสอนศิลปะการใช้ชีวิตที่ดี


.

.

ไม่มีความคิดเห็น: