วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

บุญบารมีกับจีน การประกวดทางอินเตอร์เน็ตในหัวข้อเรื่อง"10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน"


Juan Antonio Samaranchi (สเปน)
(1920-ปัจจุบัน) ชาวสเปน ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้คะแนน 3736992


Edgar Snow (สหรัฐอเมริกา)
(1905—1972) ชาวอเมริกัน ผู้มีส่วนช่วยให้กองทัพแดงจีนและเหมา เจ๋อตุงเป็นที่รู้จักและีมีอิทธิพลในโลก นักประพันธ์และนักข่าวชื่อดัง ผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง all star over China ได้คะแนน 3300122


Dr.Joseph Needham (อังกฤษ)
(1900—1995)ชาวอังกฤษ ผู้เผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยโบราณของจีนสู่ทั่วโลก สมาชิกราชสมาคมวิทยาศาสตร์อังกฤษและสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอังกฤษ ผู้เรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสมัยโบราณของจีนคนแรก ในโลก ได้คะแนน 2870664


Israel Epstein (โปแลนด์ ทีหลังเปลี่ยนเป็นสัญชาติจีน)
(1915—2005) ชาวโปแลนด์เชื้อสายยิว ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็นสันชาติจีน สมาิิชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน นักข่าวและนักประพันธ์ชื่อดัง เขากล่าวว่า รักจีน จึงเปลี่ยนเป็นสัญชาติจีน ได้คะแนน 2397240


Rewi Alley (นิวซีแลนด์)
(1897—1987) ชาวนิวซีแลนด์ ผู้ประกอบการทางสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชื่อดัง มุมานะต่อสู้ที่จีนเป็นเวลา 60 ปี ได้คะแนน 2356251


Dwarkanath S. Kotnis (อินเดีย)
(1910—1942) แพทย์ชื่อดังชาวอินเดียผู้พลีชีพที่เขตภูเขาไทหางซานของจีนในระหว่างสงคราม ต่อต้านการรุกรานของญีุ่่ปุ่น สมาชิกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือจีน ได้ คะแนน 2353656


สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไทย)
พระบรมวงศานุวงศ์ไทย (1956-ปัจจุบัน) ทรงเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจีน ประสูตเมื่อปี 1956 ทรงได้รับรางวัล"ทูตสันทวไมตรีจีน-ไทย"ของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ประชาชน จีน ทรงได้คะแนน 2247707


Morihiko Hiramatsu (ญี่ปุ่น)
(1924-ปัจจุบัน) ผู้ว่าราชการจังหวัดชาวญี่ปุ่นที่ช่วยเกษตรกรจีนให้ร่ำรวยขึ้น ได้รับรางวัล"มิตรภาพรัฐบาลจีน" เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด Oita ของญี่ปุ่น ได้คะแนน 2192951


Wow! มีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของไทยเราด้วยภูมิใจจัง^^

ไม่มีความคิดเห็น: