วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

คำขวัญวันเด็ก ปี2553


"คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"


พ.ศ.2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

.

.

ไม่มีความคิดเห็น: