วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ศาลฎีกาฯ สั่งยึดทรัพย์ "ทักษิณ" 46,737 ล้าน


องค์คณะผู้พิพากษามีมติเอกฉันท์ พิพากษาสั่งยึดทรัพย์ “พ.ต.ท.ทักษิณ” อดีตนายกฯ 4.6 หมื่นล้าน

วันนี้ (26 ก.พ.) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังองค์คณะผู้พิพากษา ทั้ง 9 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย

1.นายสมศักดิ์ เนตรมัย ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา

2.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

3.นายพิทักษ์ คงจันทร์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

4.นายพงศ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

5.นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

6.ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

7.นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

8.นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ

9.นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาไม่มีความคิดเห็น: