วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

สำนวนที่เกี่ยวกับ All

after all แปลว่า อย่างไรก็ดี ตัวอย่างเช่น
It has turned out to be a nice day after all.
อย่างไรก็ดี ก็กลายเป็นวันอากาศดีไปจนได้

at all แปลว่า แม้แต่น้อย ตัวอย่างเช่น
He doesn't understand me at all.
เขาไม่เข้าใจฉันเลยแม้แต่น้อย

all along แปลว่า ในระหว่างอดีตที่ผ่านมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น
Even though she has changed so much, I knew all along that it was my friend.
แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปมาก แต่ฉันก็รู้ตลอดเวลาว่า คือ เพื่อนของผม

all over the place แปลว่า อยู่ทั่วทุกที่
"Nat, how can you get any work done? Your papers are all over the place.
แน็ต คุณจะทำงานเสร็จได้ยังไง ในเมื่อเอกสารวางอยู่เกลื่อนโต๊ะอย่างนี้

all told แปลว่า เมื่อได้นับครบทุก ๆ สิ่งแล้ว ตัวอย่างเช่น
He owns fifteen horses all told.
เมื่อนับครบถ้วนแล้ว เขามีม้าอยู่ 15 ตัว

all set แปลว่า เตรียมพร้อมอยู่แล้วทุกขณะ ตัวอย่างเช่น
Our plans for the new corporation are all set.
แผนการสำหรับบริษัทใหม่นั้นพร้อมอยู่แล้ว

คราวหน้าเราลองมาดูกับสำนวนอื่นๆดูนะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: