วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

MV 'Oh Africa'Haweyaweyaweyo... Hur! Wha! Oh Africa! ซึ่งเป็นเนื้อร้องอยู่ในนี้
เป็นการแข่งขันโอลิมปิกได้ถูกจัดขึ้นเลยหามาให้ดูกันน้าา

ไม่มีความคิดเห็น: