วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เล่นกลวันละนิดพิชิตความอาย-มีวินัยในตัวเอง • เดลิเมล์ - นักวิจัยแนะการสอนเคล็ดลับการเล่นกลเล็กๆ น้อยๆ ในโรงเรียน ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการรักษาระเบียบวินัยของเด็ก หลังพบ ‘โรงเรียนมายากล’ สัปดาห์ละชั่วโมง เป็นประโยชน์กับเด็กอายุ 10-12 ขวบมากกว่าวิชา ‘เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต’

 • ศาสตราจารย์ริชาร์ด ไวส์แมน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ เรียกร้องให้บรรจุวิชามายากลในหลักสูตรการศึกษาของอังกฤษ โดยให้เหตุผลว่า การเรียนรู้มายากลต้องการการรักษาระเบียบวินัย การทำความเข้าใจความคิดของคนอื่น และความสามารถในการสร้างความบันเทิง

 • “นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเกมคอมพิวเตอร์

 • “เหตุผลเหล่านี้ทำให้เราคิดว่า มายากลน่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุดทักษะที่สำคัญ”

 • นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนวิชาสุขอนามัยส่วนบุคคลและสังคม (พีเอชเอสอี) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีความนับถือและเชื่อมั่นในตัวเอง ปรับปรุงความสัมพันธ์ และเคารพผู้อื่น

 • ศาสตราจารย์ไวส์แมน สมาชิกแมจิก เซอร์เคิล และอดีตนักมายากลอาชีพ ได้ทดสอบผลลัพธ์จากการสอนมายากลกับนักเรียนอายุ 10-12 ปี จำนวน 60 คนจากโรงเรียนสองแห่งในเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์

 • นักเรียน 30 คนแรกได้เรียน ‘โรงเรียนมายากล’ 1 ชั่วโมง โดยเรียนรู้มุกง่ายๆ สองมุกคือ การทำให้เชือกที่ถูกตัดกลางกลับมาต่อเป็นเส้นเดียวกัน และการอ่านใจผู้อื่นโดยการทายไพ่ที่คนๆ นั้นเลือกได้อย่างถูกต้อง นักเรียนกลุ่มนี้จะถูกขอให้ฝึกฝนกลดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก รวมถึงได้รู้เคล็ดลับในการแสดงกลทั้ง 2 แบบ

 • นักเรียนอีก 30 คนที่เหลือได้เรียนวิชาพีเอชเอสอีตามปกติ โดยครูพยายามเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพในตัวเองด้วยนิทาน การจัดให้นักเรียนเล่นละคร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • นักวิจัยยังประเมินผลด้วยการขอให้นักเรียนทั้งหมดทำแบบสอบถามก่อนเข้าเรียน หลังเรียนเสร็จทันที และ 2 สัปดาห์หลังการเรียน

 • แม้ทั้ง 2 วิชาช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและความสามารถในการเข้าสังคม แต่นักวิจัยพบว่าวิชามายากลได้ผลมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กขี้อายที่มีความนับถือตัวเองต่ำ

 • ผลลัพธ์ดังกล่าวจะคงอยู่อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังการเรียน และอาจได้ผลนานกว่านั้นหากมีการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง

 • เนื่องจากหากต้องการให้การแสดงกลประสบความสำเร็จ นักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้ตนเอง และส่งเสริมสมาธิ นอกจากนั้น เด็กยังต้องเรียนรู้วิธีการแสดงมายากลหน้าชั้นเรียน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

 • นักเรียนยังจะต้องคิดอย่างรอบคอบว่าคนดูจะมองการแสดงของตนอย่างไร และพยายามไม่ให้คนอื่นล่วงรู้เคล็ดลับ ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมทักษะในการทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและทักษะในการเข้าสังคมไปในตัว

 • อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ไวส์แมน ย้ำว่า ไม่ควรนำวิชามายากลไปแทนที่วิชาพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ควรนำไปสอดแทรกในวิชาพีเอชเอสอีเป็นครั้งคราวโดยใช้ดีวีดีระบบอินเทอร์แอกทีฟช่วยเป็นสื่อการสอน

 • ศาสตราจารย์ไวส์แมน ทิ้งท้ายว่า พ่อแม่ยังสามารถช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นและการรักษาระเบียบวินัยของลูกได้ด้วยการส่งเสริมการเล่นกลในบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: