วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

VALENTINE DAY & WHITE DAY
Valentine Day 14 กุมภาพันธ์ และ White Day 14 มีนาคม

ในแต่ละปีชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักนี้ โดยผู้หญิงจะให้ของขวัญกับฝ่ายชายที่ตนเองมีความรู้สึกพิเศษโดยเฉพาะช็อคโกแลต และมีจำนวนไม่น้อยที่ตั้งหน้าตั้งตาทำช็อคโกแลตด้วยตนเอง ช็อคโกแลตที่ให้กันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ช็อคโกแลตที่ให้คุณพ่อหรือเพื่อนร่วมงานที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือแสดงการขอบคุณ ช็อคโกแลตประเภทนี้เรียกว่า Giri - Choco(กิริ ช็อคโกะ) ส่วนช็อคโกแลตที่ทำให้คนรักนั้น จะเรียกว่าHonmei - Choco (ฮงเมอิ - ช็อคโก) เป็นโอกาสที่ได้บอกความรู้สึกที่มีอยู่กับคนที่รักหรือแอบชอบ

สำหรับชายที่ต้องการตอบแทนความรู้สึกที่ดีให้กับฝ่ายหญิงนั้นจะใช้วัน "White Day" ซึ่งเป็นโอกาสที่ฝ่ายชายจะตอบแทนความรู้สึกที่ดีกับฝ่ายหญิง โดยให้ของหวานหรือของที่ระลึกต่างๆ สำหรับการตอบรับรักนั้นนิยมให้ Mashmellow (มัชเมลโล่) เป็นการตอบรัก

ไม่มีความคิดเห็น: