วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

JAPANESE READINGวิธีการอ่านหนังสือญี่ปุ่น
การเขียนภาษาญี่ปุ่นนั้นสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แต่เวลาที่ต้องการเขียนอะไรที่เป็นทางการ มักจะนิยมเขียนในแนวตั้ง อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ พ้อคเก็ตบุ้คต่างๆ บัตรอวยพร หรือการเขียนเรียงความ เป็นต้น โดยวิธีอ่านการเขียนในแนวตั้ง จะเปิดอ่านจากหน้าซ้ายไปขวา ส่วนการเขียนทางแนวนอนก็จะเปิดอ่านเหมือนรูปแบบทั่วไป และจะเขียนจากซ้ายไปขวา

ไม่มีความคิดเห็น: