วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

JAPANESE TEMPLEวัดและศาลเจ้าญี่ปุ่น


สำหรับวัดในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้คนมีทั้งอารมณ์และจิตใจสงบ รวมถึงเป็นสถานที่ที่ทั้งผู้สูงอายุและวัยรุ่นนิยมใช้เวลาในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่าง ๆ วัดในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ โอเทระ” ส่วนศาลเจ้าเรียกว่า “ จินจะ” วัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นจะมีอาคารเป็นสีทึม ๆ เสียส่วนใหญ่ ไม่ฉูดฉาดเหมือนบ้านเรา บริเวณหน้าทางเข้าศาลเจ้าชินโตทุกแห่งจะมีเสา “ โทริอิ” ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ส่วนภายในจะมีอีกเสาที่มีขนาดเล็กกว่า และจะทาสีส้มแดงซึ่งจะสังเกตได้ชัด
ชาวญี่ปุ่นนิยมโยนเหรียญทำบุญให้แก่วัด และขอพรโดยการสั่นกระพรวนใหญ่ที่แขวนอยู่บริเวณด้านบน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการเรียกเทพเจ้าให้ได้ยินในสิ่งที่ขอพร หลังจากนั้นปรบมือ 2 ครั้งและตั้งจิตอธิษฐาน

ไม่มีความคิดเห็น: