วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

NATIONAL FLAG & ANTHEMธงชาติ

ธงชาติญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่า "Hi-No-Maru" โดยรูปวงกลมสีแดงแทนความหมายของพระอาทิตย์ จัดวางอยู่กลางธงชาติ และขนาดของพระอาทิตย์จะต้องมีขนาด 3 ใน 5 ของขนาดความยาวของธงชาติ เริ่มถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ธงชาติญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิ ปี ค.ศ. 1868 ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Nippon (นิปปง) ซึ่งมีความหมายว่า พระอาทิตย์ (Origin of Sun)


เพลงชาติญี่ปุ่น

เพลงชาติญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Kimi ga Yo" เนื้อเพลงถูกนำมาจากบทกลอนในยุคสมัยเฮอัง ประมาณ 1 พันกว่าปีก่อน เนื้อเพลงเขียนโดยชาวอังกฤษชื่อ J. W. Fenton ในปี 1869 และนักดนตรีในยุคอิมพีเรียลได้นำเนื้อเพลงมาเรียบเรียงใหม่ ซึ่งใช้กันมาถึงปัจจุบัน โดยเนื้อเพลงมีดังนี้่
Kimi ga yo wa,
Chiyo ni,
Yachiyo ni,
Sazare ishi no,
Iwao to narite
Koke no musu made.

(May the Emperor's reign... continue for a thousand... eight thousand generations...until the pebbies...grow into bouders...lush with moss)

ไม่มีความคิดเห็น: