วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สัญญาณมือ เลข 1-10 (chinese)

ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราใช้สัญญาณมือในการสื่อสารกับผู้อื่น สำหรับในประเทศจีน คนทั่วไปจะใช้สัญญาณมือที่สังคมได้กำหนดขึ้นใช้ร่วมกันมาแสดงจำนวนตัวเลข

ไม่มีความคิดเห็น: