วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เกม (ESC) Girls Generation เมื่อคุณได้มา COUNT DOWN กับ SNSD

คุณได้ไป COUNT DOWN กับ


ไปที่ ..ระหว่างรอ COUNT DOWN เธอกับคุณเมื่อ COUNT DOWN เสร็จ เธอบอกกับคุณว่า ...


คุณเลยบอกกับเธอว่า .. {อันนี้คิดเองเน้ออ}

ไม่มีความคิดเห็น: