วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Did you know!!

ひこうき
hikoki
เครื่องบิน

ふね
fune
เรือ

でんしゃ
dencha
รถไฟฟ้า

バス
basu
รถโดยสารประจำทาง

タクシー
takushii
รถแท็กซี่

ちかてつ
chikatetsu
รถไฟฟ้าใต้ดิน

しんかんせん
shinkansen
รถไฟด่วนชินคันเซน


ไม่มีความคิดเห็น: