วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

10 อันดับปราสาทราชวังที่หาดูยาก

10. The Potala Palace

พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ในธิเบต
9. Mont Saint-Michel

ที่ฝรั่งเศส ปราสาทบนเกาะเล็กๆ ในอ่าว Normandy

ใกล้กับบริททาเนีย ปราสาทแห่งนี้เป็นฉาก

ในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง การ์ตูน หรือแม้แต่ในเกมส์
8. Predjamski Castle

ปราสาทบนถ้ำในสโลวาเนีย ปราสาทแห่งนี้

ไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆ แต่มีจุดเด่น

ที่ไม่เหมือนปราสาทใดๆ คือ ตัวปราสาทได้อยู่รวมกันไปกับถ้ำ

โดยถ้ำนี้ชื่อ Predjamski Grad หมายถึง ปราสาทอยู่หน้าถ้ำ


7. Neuschwanstein Castle

ปราสาทในเยอรมันแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

เป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
6. Matsumoto Castle

นับเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
5. Hunyad Castle

ปราสาทแดร็กคูล่า ในโรมาเนีย
4. Malbork Castle

ปราสาทสไตล์โกธิคซึ่งสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ ปราสาทแห่งนี้รวมถึงพิพิธภัณฑ์

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
3. Palacio da Pena

พระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในโปรตุเกส

ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือเมือง Sintra ในวันที่อากาศสดใส

จะสามารถมองเห็นปราสาทแห่งนี้ได้จากเมืองลิสบอน

พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15

ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ และอุทิศให้เป็นโบสถ์

ใช้เป็นศาสนสถาน
2. Lowenburg Castle

ปราสาทสิงโตในเยอรมัน ปราสาทแห่งนี้

ดูเหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่จริงๆ แล้ว

ปราสาทแห่งนี้เป็นเพียงปราสาทที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบ

ปราสาทในยุคกลาง โดย Landgrave Wilhelm IX

สร้างขึ้นประมาณปลายศตวรรษที่ 18
1. Prague Castle

ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากการบันทึกสถิติของกินเนสบุ๊ค ปราสาทปรากแห่งนี้

มีความยาวประมาณ 570 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 130 เมตร

เพชรมงกุฏเชค (Czech Crown Jewels) ได้รับ

การเก็บรักษาไว้ที่นี่ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่

ที่กษัตริย์แห่งเชค จักรพรรดิแห่งโรมัน

และประธานาธิบดีเชคโก สโลวาเกีย

และเชค รีพับบลิคใช้เป็นที่ทำงานไม่มีความคิดเห็น: