วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เกม (ESC) Super Junior คุณตัดสินใจจะสารภาพรักกับคนๆหนึ่ง

คุณตัดสินใจจะสารภาพรักกับคนๆหนึ่ง เขาคือ...คุณจึงนัดเค้ามาเจอกันที่...แล้วคุณก็สารภาพออกไปว่า...เค้าคนนั้นจึงบอกว่า...

ไม่มีความคิดเห็น: